Highschool Hero

Leren in een virtuele omgeving

Mensen leren het meest effectief wanneer de situatie waarin ze leren lijkt op de situatie waarin ze de nieuwe kennis en vaardigheden moeten toepassen. Simulaties vormen juist hierdoor een zeer effectief onderdeel van veel lesprogramma’s. Vaak worden deze simulaties aangeboden in de vorm van casusbeschrijvingen, of door gebruik te maken van acteurs. Het bouwen van een virtuele/ digitale leeromgeving biedt als grote voordelen ten opzichte van deze leermethoden, dat de cursisten op ieder moment dat het hen uitkomt direct de simulatie in kunnen duiken. Daarnaast kan het product, wanneer het eenmaal is gemaakt onbegrensd worden ingezet. Tot slot biedt een virtuele leeromgeving de mogelijkheid om een leerproces extra in te kleuren met game elementen.

Wanneer een organisatie komt met een interessant project, eliciteren wij kennis over de vaardigheden die men cursisten wil aanleren. Deze kennis vullen wij vervolgens aan met onze kennis over digitale leertrajecten en gaming. Vervolgens wordt een passend product gebouwd, waarbij het leerproces volledig benaderd wordt vanuit het perspectief van de cursist. Deze “probleemhouder” bieden wij de middelen aan om het probleem op een voor hem of haar passende manier aan te pakken. Leren doet mensen bewegen.

Powered by Flavour